Propolisin Kanıtlanmış Etkileri
Propolisin, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antioksidan, antienflamatuvar, yara iyileştirici, doku yenileyici, anestezik etkileri ve imminomodilatör etkileri bilinmektedir. Propolisin bir çok biyolojik faydanın da gerçekleşmesine neden olduğu düşünülmektedir. Propolis içerisindeki farmakolojik etkisi bilinen en önemli bileşikler, flavanoid grubu bileşikler, çeşitli fenolik ve aromatiklerdir. Propolisin antimikrobiyal aktivitesi içerdiği flavonoidler, aromatik asitler ve esterlerden kaynaklanmaktadır.


Propolisin Antibakteriyal etkisi : Propolisin tüberküloz basili de dahil olmak üzere Gram pozitif bakterilere karşı antibakteriyal etkiye sahip oldugu bilinmektedir. Uzun süre propolis kullanımı zararlı bakterilerde direnç oluşturmamaktadır. Propolis geniş spektrumlu antibiyotik olarak kabul edilmektedir. Propolisin, , Staphylococcus aureus, S. Epidermidis, Candida albicans, Bacillus subtilis, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ve Tchophyton mentaogrophytes türlerine karsı antimikrobiyel etkisinin olduğu bildirilmektedir. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (USYE) yapan bakterilere karşı bakterisidal etki gosterdiği bilinmektedir. Besiyerinde antibiyotiklerin etkisini arttırarak ve etki sürelerini uzatarak sinerjistik etki gosterdiği ve ilacın minimum inhibitör konsantrasyon ( MIC) değerini azalttığı bilinmektedir. Takasi ve arkadaşları 1994 yılındaki çalışmasında propolisin hücre bölünmesini engelleyerek bakteri oluşumunu önlediğini, bakterilerin sitoplazmasını, sitoplazmik membranını ve hücre duvarını düzensizleştirdiğini ve bakterinin protein sentezini engellediğni bildirmiştir.

Propolisin Antiviral Etkisi : Propolisin içerdiği bileşenler sayesinde virüs yoğunluğu ve viral DNA sentezini etkin biçimde azalttığı ve Propolisin in vitro olarak polio virüs, pikarnovirüs ve herpes virüslere karşı çok etkili olduğu . J Nat Prod tarafından 1994 yılında bulunmuştur. Propolisin Antioksidan Etkisi : Propolisteki flavonoidler ve bunlarla ilgili bileşiklerin serbest radikal temizleme etkisi yüksek olan bileşikler olduğu J Radiat Biol tarafından 1990 yılında gösterilmiştir. Lipooksijenaz ve siklooksijenaz enzimlerini inhibe ederek antioksidan etki gösterebilecekleri de savunulmaktadır. Propolis içerdiği Pinocembrin ve kafeik asit sayesinde güçlü bir lokal anestezik etki de göstermektedir. Propolis içerdiği 300 çeşit flavonoid sayesinde yukarıda belirtilen etkilerinin yanı sıra pek çok olumlu etkisinin olduğu düşünülmektedir.T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.